Svenska Spel

Föreningsaktivitet

Klubben har tagit beslut att årets föreningsjobb blir PantaMera.

Detta innebär att varje spelare ska bidra med minst en säck pant (max 2 spelare per familj). Säckarna får ni av era ledare.
Viktig information:
• Ni måste skilja på burkar och petflaskor. Det kan därför vara lämpligt att jobba ihop två och Läs mer