Svenska Spel

Organisationsförändring

Khaled El-Ahmad lämnar i samråd med Sirius Fotboll sin provanställning som klubbens marknadschef. Diskussioner pågår dock om ett fortsatt samarbete i annan form. Läs mer