Svenska Spel

Nya regler för LOK-stöd från 1 januari

Observera att för hösten 2013 (ansökan som ska vara inne senast den 15 februari) gäller fortfarande de gamla reglerna.

Läs mer