Svenska Spel

Ledarkonferens

Agenda Lördag den 15/11 Ledarkonferens, kl 08.30-13.30
08.30 Samling – morgonfika och Information från klubben
09.15 – 10.45 Fotbollfilosofen Fredrik Sundqvist håller föredrag
10.45 Frågestund/Diskussion
11.00-13.00 Revideringsförslag ”Röda… Läs mer