Svenska Spel

Green Landscaping förvärvar GML Sport AB

De tre ägarna för GML Sport tar i hand på affären med Green Landscapings VD. Från vänster: Peter Jonsson, VD GML Sport, Hans Josefsson, VD Green Landscaping, Magnus Andersson, administrativ chef GML Sport och Anders Nilsson, maskinansvarig GML Sport AB. Läs mer