Svenska Spel

Från och med 1 januari 2014 gäller nya regler för LOK-stödet

Från och med våren 2014 kommer man inte att behöva lämna in närvaro till kommun för att få lok-stöd

Läs mer