Svenska Spel

Årsmöte 27/2 kl. 19.00

Bifogat medsändes årsmöteskallelsen som äger rum
Torsdag 27 februari kl 19 i klubbhuset på Billdalsvallen

mvh

Styrelsen

Kallelse Läs mer